Servicetransformation: Fra viden til bundlinje

Servicetransformation: Fra viden til bundlinje

Mange virksomheder arbejder med big data, Industri 4.0 og disruption. Design-tænkning, co-creation og tværfaglige samarbejder er vigtige værktøjer i denne udvikling – særligt når du som virksomhed har fokus på de muligheder, der ligger i service som forretningspotentiale.

Vi har samlet flere af vores samarbejdspartnere og eksperter fra universiteter og videnmiljøer og skabt rammerne for dette udviklingsforløb.

Forløbet dykker ned i relevante temaer som datadrevet innovation og digitalt mindset, platformøkonomi og servitization. Vi sætter også fokus på de drivere, der skal sikre, at din virksomhed får succes med føre strategierne ud i livet.

Forløbet består af tre workshopdage, en masterclass samt to netværksmøder. Du har som virksomhed mulighed for at stille med en case, og gennem hele forløbet kan du få sparring af eksperter og netværke med andre virksomheder. Efter forløbet har du fået ny viden, konkrete værktøjer og handlingsplaner, så du kan optimere din serviceforretning.

Forløbet består af tre workshops, en masterclass om platformøkonomi samt to netværksmøder. Gennem forløbet faciliterer Service Platform etableringen af et fagligt netværk. Læs mere om indholdet i forløbet nedenfor.

Det får du ud af at deltage i forløbet

 • Materialesamling:
  – Pixi-beskrivelser af værktøjer, metoder og faglige temaer
  – Logbog med egne refleksioner fra arbejdet med hjemmeopgaverne
  – Handlingsplan frem mod en løsning baseret på din virksomheds udfordring (narrativ)
 • Mapping af din virksomhed i Service Level Matrix:
  – Hvilket serviceniveau befinder din virksomhed sig på i dag?
  – Hvor ser du gerne din virksomhed i fremtiden
 • Bearbejdet Business Model Canvas
  – Hvordan ser det ud ved starten af forløbet
  – Dialog om fremtidens Business Model Canvas holdt op imod din virksomheds strategi
 • Netværk med personer i andre virksomheder, som ønsker at arbejde mere målrettet med service. Grupperne bliver matchet efter udfordringstype og funktionsniveau/-type.

Læs i boksen nedenfor, hvordan du ansøger om at deltage i forløbet.

Indhold

Tre workshops

Workshop I, 9. oktober 2017 i Fredericia: Rammesætning og introduktion til metoder
Workshop II, 16. november 2017 i Fredericia: Arbejde med tre faglige temaer 
Workshop III, 4. december 2017 i Fredericia: Arbejde med metoder og temaer i et fremadrettet perspektiv 

På de tre workshops får du nyeste viden om: 

 • Datadreven innovation og hvilket mindset det kræver.
 • Digitalisering og dens muligheder.
 • Servitization.
 • De nye platformøkonomier og -tilgange som vinder frem.
 • Co-creation og brugerdrevet innovation.

Du får desuden:

 • Praktisk erfaring med modeller fra designtænkning (Business Model Canvas-modellen, service blueprint m.m.).
 • Redskaber til at udvikle egen organisation og kompetencer i forhold til et marked i forandring.
 • Lejlighed til at sparre med forskere og andre relevante fagpersoner inden for de relevante tematikker og drivere.
 • Mulighed for at indgå i et case-baseret samarbejde med andre innovations- og udviklingsansvarlige ledere.
 • Mulighed for at arbejde med egen udfordring og din organisations serviceniveau.
 • Et forum for co-creation med andre ildsjæle, fagligt netværk og nye samarbejdsmuligheder.

Masterclass

I forbindelse med Service Week den 6. – 10. november 2017 afholder Simone Cicero fra Platform Design Toolkit to masterclasses i hhv. Aarhus og København om Platformøkonomi (en udvidet Business Model Canvas). Som en del af forløbet er du garanteret en plads på en af disse masterclasses. 

Masterclass i Aarhus: 7. november 2017
Masterclass i København: 8. november 2017

Netværksmøder

Som en del af VIDENBRO-forløbet tilbydes du at deltage i to netværksmøder i foråret 2018, hvor du – ud over et fagligt input – får sparring på arbejdet med de udarbejdede handlingsplaner og virksomhedens servicetransformation.

Netværksmøde 1:     27. februar 2018
Netværksmøde 2:     16. maj 2018

Download 

Download flere detaljer om forløbet og indholdet på de tre workshops.


Sådan deltager du i forløbet

Du ansøger om at komme med i forløbet ved at udfylde denne virksomhedsprofil. Du vil få besked snarest muligt, om du er optaget på forløbet.

Der er plads til 25 deltagere på forløbet. Der kan deltage 2 – 3 personer fra samme virksomhed.

Forventet tidsforbrug er ca. 75 timer pr. deltager fordelt på deltagelse i workshops, masterclass og netværksmøder samt forberedelse og hjemmearbejde.

Du skal forud for første workshop forberede en udfordring (et narrativ), som du vil arbejde med gennem forløbet, og have defineret et mål med din deltagelse (enten for dig selv eller virksomheden). Til dette får du udleveret en skabelon, du kan benytte.

Desuden skal du inden hver workshop bruge tid på at læse noget materiale og/eller se små videoer.

Efter hver workshop vil du få stillet en hjemmeopgave, du skal løse, inden du møder op næste gang (tidsforbrug varierer fra gang til gang), så du får anvendt din nye viden hjemme i virksomheden.

Kontakt Laura Møller, Innovationsnetværk Service Platform, for at høre mere om forløbet.


Videnspersoner

 • Jørgen Rasmussen, Lektor – strategic design thinking, Arkitektskolen Aarhus. Gennemgående facilitator, servicedesign
 • Gunnar Kramp, Senior Concept Developer, Alexandra Instituttet A/S. Gennemgående facilitator, co-creation
 • Cecilie Kobbelgaard, Konsulent, UCN act2learn. Gennemgående facilitator, servicedesign og digitalisering
 • Heidi Svane Pedersen, Platformleder Service i digital detail, Innovationsnetværk Service Platform. Temaspor om digitalisering på workshop II
 • Henrik Blach, Platformleder Service i industri og handel, Innovationsnetværk Service Platform. Temaspor om servitization på workshop II
 • Signe Skov Hansen, Platformleder Manuelle servicefag, Innovationsnetværk Service Platform. Temaspor om servitization på workshop II
 • Pernille Rydén, Lektor, DTU. Forfatter til bogen Disrupt your mindset to transform your business with Big Data. Temaspor om big data på workshop II
 • Rasmus Bækby, Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet A/S. Temaspor om big data på workshop II
 • Sted
  Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
 • Tidspunkt
  Mandag, 9. oktober 2017 - 9:00 til Mandag, 4. december 2017 - 16:00
 • Pris
  3 500 kr.
  Prisen er pr. deltager ekskl. moms for alle tre workshopdage, middag den sidste dag samt deltagelse i Masterclass med Simone Cisero under Service Week og de to netværksmøder i foråret 2018.
 • Type
  Udviklingsforløb
 • Kontaktperson
  Laura Møller
  - laura.moller@alexandra.dk
 • Relevant for
  Ledere og innovationsansvarlige, f.eks. salgschef, direktør, innovationschef, marketingchef, servicechef, udviklingschef, kundechef, produktionschef
 • Brancheområde
  Videnservice (konsulenter og virksomhedsrådgivere)
 • Arrangører
  Innovationsnetværk Service Platform
Scroll to Top