Servicetransformation: Fra viden til bundlinje

Servicetransformation: Fra viden til bundlinje

Står din virksomhed over for en transformationsproces, hvor I vil fokusere mere på service i fremtiden? Og har I en strategi for processen?

På dette udviklingsforløb vil du blive introduceret til metoder fra designtænkning og få viden om servitization, big data og digitalisering. Det skal klæde dig og din virksomhed på til at arbejde mere målrettet med service som en forretningsmulighed.

Vi har samlet flere af vores samarbejdspartnere og eksperter fra universiteter og videnmiljøer og skabt rammerne for dette udviklingsforløb. Forløbet dykker ned i relevante temaer som datadrevet innovation og digitalt mindset, platformøkonomi og servitization. Vi sætter også fokus på de drivere, der skal sikre, at din virksomhed får succes med føre strategierne ud i livet.

Forløbet består af tre workshopdage, en masterclass samt to netværksmøder. Du har som virksomhed mulighed for at stille med en case, og gennem hele forløbet kan du få sparring af eksperter og netværke med andre virksomheder. Bagefter har du fået ny viden, konkrete værktøjer og handlingsplaner, så du kan optimere din serviceforretning.

Gennem forløbet faciliterer Service Platform etableringen af et fagligt netværk. Læs mere om indholdet i forløbet nedenfor.

Det får du ud af at deltage i forløbet

 • Materialesamling:
  – Pixi-beskrivelser af værktøjer, metoder og faglige temaer
  – Logbog med egne refleksioner fra arbejdet med hjemmeopgaverne
  – Handlingsplan frem mod en løsning baseret på din virksomheds udfordring (narrativ)
 • Mapping af din virksomhed i Service Level Matrix:
  – Hvilket serviceniveau befinder din virksomhed sig på i dag?
  – Hvor ser du gerne din virksomhed i fremtiden
 • Bearbejdet Business Model Canvas
  – Hvordan ser det ud ved starten af forløbet
  – Dialog om fremtidens Business Model Canvas holdt op imod din virksomheds strategi
 • Netværk med personer i andre virksomheder, som ønsker at arbejde mere målrettet med service. Grupperne bliver matchet efter udfordringstype og funktionsniveau/-type.

Læs i boksen nedenfor, hvordan du ansøger om at deltage i forløbet.

Indhold

Tre workshops i Middelfart

Workshop I, 4. dec. 2017: Rammesætning og introduktion til metoder
Workshop II, 25. jan. 2018: Arbejde med tre faglige temaer
Workshop III, 27. feb. 2018: Arbejde med metoder og temaer i et fremadrettet perspektiv 

På de tre workshops får du nyeste viden om: 

 • Datadreven innovation og hvilket mindset det kræver.
 • Digitalisering og dens muligheder.
 • Servitization.
 • De nye platformøkonomier og -tilgange som vinder frem.
 • Co-creation og brugerdrevet innovation.

Du får desuden:

 • Praktisk erfaring med modeller fra designtænkning (Business Model Canvas-modellen, service blueprint m.m.).
 • Redskaber til at udvikle egen organisation og kompetencer i forhold til et marked i forandring.
 • Lejlighed til at sparre med forskere og andre relevante fagpersoner inden for de relevante tematikker og drivere.
 • Mulighed for at indgå i et case-baseret samarbejde med andre innovations- og udviklingsansvarlige ledere.
 • Mulighed for at arbejde med egen udfordring og din organisations serviceniveau.
 • Et forum for co-creation med andre ildsjæle, fagligt netværk og nye samarbejdsmuligheder.

Masterclass i enten Aarhus eller København

I forbindelse med Service Week den 6. – 10. november 2017 afholder Simone Cicero fra Platform Design Toolkit to masterclasses i hhv. Aarhus og København om Platformøkonomi (en udvidet Business Model Canvas). Som en del af forløbet er du garanteret en plads på en af disse masterclasses. 

Masterclass i Aarhus: 7. november 2017
Masterclass i København: 8. november 2017

Netværksmøde

Som en del forløbet tilbydes du at deltage i et netværksmøde den 16. maj 2018, hvor du – ud over et fagligt input – får sparring på arbejdet med de udarbejdede handlingsplaner og virksomhedens servicetransformation.

Download program

Download programmet og se flere detaljer om indholdet på de enkelte workshopdage.

Sådan deltager du i forløbet

Du ansøger om at komme med i forløbet ved at udfylde denne virksomhedsprofil. Du vil få besked snarest muligt, om du er optaget på forløbet. Der er deadline for tilmelding den 10. november.

Der er plads til 25 deltagere på forløbet. Der kan deltage 2 – 3 personer fra samme virksomhed.

Forventet tidsforbrug er ca. 75 timer pr. deltager fordelt på deltagelse i workshops, masterclass og netværksmøde samt forberedelse og hjemmearbejde.

Du skal forud for første workshop forberede en udfordring (et narrativ), som du vil arbejde med gennem forløbet, og have defineret et mål med din deltagelse (enten for dig selv eller virksomheden). Til dette får du udleveret en skabelon, du kan benytte.

Desuden skal du inden hver workshop bruge tid på at læse noget materiale og/eller se små videoer.

Efter hver workshop vil du få stillet en hjemmeopgave, du skal løse, inden du møder op næste gang (tidsforbrug varierer fra gang til gang), så du får anvendt din nye viden hjemme i virksomheden.

Kontakt Laura Møller, Innovationsnetværk Service Platform, for at høre mere om forløbet.


Videnspersoner

 • Jørgen Rasmussen, Lektor – strategic design thinking, Arkitektskolen Aarhus. Gennemgående facilitator, servicedesign
 • Gunnar Kramp, Senior Concept Developer, Alexandra Instituttet A/S. Gennemgående facilitator, co-creation
 • Cecilie Kobbelgaard, Konsulent, UCN act2learn. Gennemgående facilitator, servicedesign og digitalisering
 • Heidi Svane Pedersen, Platformleder Service i digital detail, Innovationsnetværk Service Platform. Temaspor om digitalisering på workshop II
 • Henrik Blach, Platformleder Service i industri og handel, Innovationsnetværk Service Platform. Temaspor om servitization på workshop II
 • Signe Skov Hansen, Platformleder Manuelle servicefag, Innovationsnetværk Service Platform. Temaspor om servitization på workshop II
 • Pernille Rydén, Lektor, DTU. Forfatter til bogen Disrupt your mindset to transform your business with Big Data. Temaspor om big data på workshop II
 • Rasmus Bækby, Senior Digital Business Strategist, Alexandra Instituttet A/S. Temaspor om big data på workshop II
 • Sted
  Park Hotel Middelfart, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
 • Tidspunkt
  Mandag, 4. december 2017 - 9:00 til Onsdag, 16. maj 2018 - 16:00
 • Pris
  3 000 kr.
  Prisen er pr. deltager ekskl. moms for alle tre workshopdage, middag den sidste dag samt deltagelse i Masterclass med Simone Cicero under Service Week og et netværksmøde
 • Type
  Udviklingsforløb
 • Kontaktperson
  Laura Møller
  - laura.moller@alexandra.dk
 • Relevant for
  Ledere og innovationsansvarlige, f.eks. salgschef, direktør, innovationschef, marketingchef, servicechef, udviklingschef, kundechef, produktionschef
 • Brancheområde
  Videnservice (konsulenter og virksomhedsrådgivere)
 • Arrangører
  Innovationsnetværk Service Platform
Scroll to Top