Masterclass: Disrupt dit mindset

Masterclass: Disrupt dit mindset

Vi har lukket for flere tilmeldinger. Kontakt Bente Larsen, hvis du gerne vil med på et evt. afbud.

Dit mindset kan udgøre den største barriere for at anvende big data på nye måder. Deltag i denne masterclass og bliv klogere på, om du og dine kollegers mindset er 'up-to-date', og om I er klar til at håndtere de nye betingelser og muligheder, som big data giver.

Masterclassen tager afsæt i et centralt spørgsmål: Hvordan kan vi åbne vores strategiske horisont og sikre, at vi lander det rigtige sted med big data?

På masterclassen vil vi arbejde med typiske big data-udfordringer, som fx:

 • Hvordan sikrer vi, at lederne har det rette mindset og er afstemt med organisationens strategi?
 • Hvordan tilpasser vi big data-indsatserne, så de imødekommer interessenternes forventninger?
 • Hvordan tænker vi big data ind i den overordnede strategi og kerneopgaven?
 • Hvordan afdækker og verificerer vi den strategiske værdi af big data?
 • Hvordan gør vi organisationen og medarbejderne klar til en digital kultur?
 • Hvordan skal vi reorganisere vores struktur og kompetencer, så de følger med de digitale trends?

Kunderne er ikke kun genstand for en big data-strategi – de er udgangspunktet!

Når et marked ændres radikalt, er det ikke tilstrækkeligt at implementere nye teknologier. Der kræves som oftest helt nye standarder, og disse standarder kræver nytænkning. Dit ledelsesmæssige mindset kan udgøre den største barriere for at kunne anvende big data på fundamentalt nye måder. Første skridt på rejsen mod innovation, transformation og nye forretningsmodeller er, at du tør udfordre dit mindset!

Bliv klogere på, hvorfor en succesfuld big data-strategi og transformation i en tid præget af digital darwinisme altid starter med lederens mindset, og hvorfor beslutninger aldrig er datadrevne. Her er kunderne ikke kun genstand for en big data-strategi – de er udgangspunktet!

Hvad hvis vi ikke er så nytænkende, som vi går og tror?

Danmark er det mest digitaliserede land i EU og nummer to på EU's innovationslederrangliste. Det antyder, at mange organisationer er rustede til at møde fremtidens marked i al dets omskiftelighed. Danskerne er kendt for at være kreative, når nye løsninger skal findes, og problemer skal knuses. Vi ser os selv som samarbejdsvillige og bedre end mange andre til at rumme de forandringer, som ny teknologi bringer. Alligevel er det kun hver tiende virksomhed, der formår at skabe værdi med big data. Midt i begejstringen over disse umiddelbare tempofordele er der fare for at overse realiteterne og de menneskelige begrænsninger, der følger med stigende kompleksitet og forandringskrav.

I vores daglige arbejde ser vi stadig en vis konservatisme og manglende villighed til at skabe radikale strategiske forandringer eller investeringer, der ikke har en oplagt business case. Det ser ud til, at ikke alle danske ledere er i stand til skabe mening med forandringerne på en måde, der er lige værdiskabende for kunder, interessenter og organisationer. 

Bogen bag masterclassen

Masterclassen tager udgangspunkt i den anmelderroste bog: Disrupt dit Mindset og få succes med Big Data, Djøf forlag, af: Pernille Rydén, PhD, Studieleder, Ingeniørernes Lederuddannelse og lektor, DTU Diplom; Torsten Ringberg, Professor, PhD, Department of Marketing, CBS; Per Østergaard Jacobsen, direktør, Efficiens.

Bogen kan købes via www.yourbigdatamindset.com.


 • Sted
  DTU, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup, lokale D.1.72.
 • Tidspunkt
  Onsdag, 2. maj 2018 - 9:00 til 15:30
 • Pris
  Gratis
 • Type
  Master Class
 • Kontaktperson
  Rikke Wetterstrøm
  - rikke.wetterstroem@alexandra.dk
 • Relevant for
 • Brancheområde
  Manuelle Services
  Service i digital detail
  Service i industri og handel
  Videnservice (konsulenter og virksomhedsrådgivere)
 • Arrangører
  Service Platform i samarbejde med DTU
Scroll to Top