Danske havecentre sætter kunden i centrum

Danske havecentre sætter kunden i centrum

Danske havecentre er udfordret af øget konkurrence fra lavprisvarehuse og stor afhængighed af sæsonsalg i særlligt forårsmånederne. Men hvad foregår der i havecentrene og hvilke muligheder er der for bedre kundeoplevelser, flere kunder og mersalg? På baggrund af studier i danske havecentre fandt en gruppe studerende og forskere fra SDU i samarbejde med FORCE Technology tre nye overordnede forretningsmuligheder for havecentre:
  1. Co-creation af service. Knyt bånd med kunden gennem positive oplevelser
  2. Produktet i kontekst. Imødekom kundens situationsbestemte behov
  3. Ny målgruppe. Børn som forbrugere
Kunder i havecentre er som folk er flest. Nogle kunder har stor viden og interesse for havearbejde og planter, andre er rene novicer. Med afsæt i studierne beskrives fire forskellige kundeprofiler, med hver deres forudsætninger for – og forventninger til besøget i havecentret.
 
Kundeprofilerne er nyttige, når nye idéer og tiltag skal målrettes kundens behov og dermed sikre en bedre og mere sammenhængende oplevelse.
 
I en servicevirksomhed vil kunden altid være i fokus, og ved at sætte sig ind i sine kunders tankegang og handlemønstre får virksomheden mulighed for at være et skridt foran og konstant levere nye og bedre services.
 
Scroll to Top