DOMEA og DBI samarbejder om at øge brandsikkerheden i danske hjem

DOMEA og DBI samarbejder om at øge brandsikkerheden i danske hjem

Der opstår årligt mere end 20.000 brande i og omkring danske boliger. 2000 mennesker kommer til skade og 80 mennesker omkommer i disse brande. Hvert år! De fleste brande kan undgås, hvis folk har større viden om, hvordan de sikrer sig i hjemmet. Den kedelige statistik over antallet af omkomne vidner om, at der er kraftigt brug for flere forebyggende initiativer for at undgå, at yderligere menneskeliv går tabt. 

Derfor har boligselskabet DOMEA, via et omfattende samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts eksperter, højnet deres serviceniveau og kompetencer inden for forebyggelse og bekæmpelse af ildebrande. Indsatsen har allerede reduceret antallet af ildebrande og givet større sikkerhed for beboerne i DOMEAs mange ejendomme.

DOMEA Og DBI brand-uddanner og oplyser

Boligselskabet DOMEA kontaktede Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), og startede et initiativ for at sætte fokus på brandsikkerhed i firmaets boliger. DBI arbejder for at sikre liv og værdier ved brand. Ildebrande i boliger har mange forskellige årsager, og for at kunne hjælpe DOMEA bedst muligt var det derfor nødvendigt både at inddrage DOMEAs ansatte og beboere, i udarbejdelsen af en indsatsplan.

DBI kortlagde alle nødvendige indsatsområder og kom frem til, at for at gøre indsatsen optimal skulle alle beboere oplyses bredt. Samtidig skulle DOMEAs medarbejdere uddannes, så de fik mere viden om ildebrand, slukning, alarmering og førstehjælp. Der er derfor lavet kurser og oplysningsmøder til både beboere og medarbejdere, samt et informationshæfte og en informationsfilm. Derudover oplyser DOMEA om brandsikkerhed i deres Magasin, som udsendes til alle beboere.

Indsats giver tryghed og styrket kommunikation

Udover at styrke sikkerheden i DOMEA, har de også opnået organisatoriske fordele ved at sætte fokus på brandsikkerhed. Den interne kommunikation blandt medarbejderne styrket og beboerne fortæller, at de føler sig mere trygge.

”Vi er et administrationsselskab med utrolig mange interessenter i form af ejendomsselskaber, beboere og medarbejdere. Når vi foretager innovation, kan det være svært at sikre spredning af den opbyggede viden til alle disse grupper. DBI har med deres ekspertviden spillet en stor rolle i både udviklingen af, hvordan brandsikkerheden øges, samt hvordan beboere og medarbejdere oplyses bedst muligt”, udtaler Preben Christensen, seniorkonsulent i DOMEA.

”Brandsikker bolig”

Hvis ildebrande i boliger skal undgås kræver det, at den enkelte beboer, ejendomsfunktionærerne og viceværterne bliver oplyst om brandsikkerhed. Gennem kurser er DOMEAs 450 ejendomsadministratorer nu forsikringsgodkendt til at udføre såkaldt ”varmt arbejde”.

DOMEA administrerer mere end 32.000 boliger med over 60.000 beboere, og de tilbyder nu også beboerne informationsmøder om brandforebyggelse. Her kan beboerne få demonstrationer af brandbekæmpelse og sikkerhed og lære om røgalarmer, førstehjælp, alarmering og forholdsregler ved ildebrand.

DBI har også hjulpet DOMEA med at lave informationshæftet ”Brandsikker Bolig”, som deles ud til beboere og personale. Hæftet viser ved hjælp af tegninger, hvad beboerne kan gøre for at undgå ildebrande, og hvad de skal gøre, hvis der opstår en brand.

Erfaringerne spredes

DOMEA og DBI har taget initiativet et skridt videre, og i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og med støtte fra Tryg Fonden har de lavet oplysningsfilmen ”Det Brænder”. Se filmen på www.trygfonden.dk. Filmen handler om bekæmpelse af brande i private boliger og har fokus på brande, som opstår pga. defekte el-apparater, rygning og levende lys.

DOMEA og DBI er nu gået i gang med at udbrede deres erfaringer og har taget kontakt til andre ejendomsselskaber for at øge brandsikkerheden for flere mennesker.

Som en del af dette initiativ er de gået i gang med at danne nye netværk for at skabe mere videndannelse og videnspredning på tværs af brancher.

 

FAKTA

DOMEA er et landsdækkende boligselskab, som administrerer ca. 32.000 boliger med op mod 60.000 beboere. Boligerne ejes af en række selvstændige boligselskaber, som administreres af DOMEA.

Boligselskabet DOMEA startede et samarbejde med DBI for at sætte fokus på brandsikkerhed i firmaets boliger, fordi mange brande kan undgås, hvis beboerne ved mere om brandsikkerhed.

På baggrund af samarbejdet er der gennemført kurser og oplysningsmøder til både beboere og medarbejdere om brandsikkerhed. Der er desuden udarbejdet et informationshæfte og en informationsfilm. Derudover oplyser DOMEA om brandsikkerhed i DOMEA Magasinet, som udsendes til alle beboere.

Casen er fra rapporten Serviceinnovation. En caseanalyse af GTS-nettets aktiviteter på området for serviceinnovation, 2011. Læs om GTS-nettet her.

Download casen her.

 

Scroll to Top