Fokusér på dine kunders kunder, hvis du vil ha’ succes

Fokusér på dine kunders kunder, hvis du vil ha’ succes

Produktionsvirksomheder skal flytte fokus helt ud til slutbrugeren for at blive klogere på den værdi, deres kunder kan skabe for sine egne kunder. Virtual Reality-virksomhed kan inspirere sundhedssektoren til at tænke forbrugeren ind i løsningen, fortæller seniorkonsulent.

Det er en vigtig forudsætning for virksomheders succes at have kunders kunder for øje, når de udvikler nye produkter eller services. Det fortæller Seniorkonsulent Katarina Deylami fra Teknologisk Institut, og henviser til virksomheden VR Rehab.

VR Rehab er en ung virksomhed, der udvikler og sælger Virtual Reality (VR) programmer til rehabilitering af mennesker, der har en hjerneskade. Virksomhedens kunder er kommuner og regioner, som anvender programmet i deres genoptræningsforløb af borgere eller patienter.

Virksomheden har i samarbejde med fagterapeuter på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted, Aalborg Kommunes rehabiliteringscenter og Fagcenter for angst netop udviklet et VR gamification system til rehabilitering. Her har terapeuterne været med til at co-designe både de virtuelle rum, som træningen foregår i, men også de præcise øvelser, brugeren skal gennemføre – fx at lave kaffe i et køkken – så brugeren får trænet de rigtige færdigheder, og så VR-systemet passer ind i sygehusets eksisterende rehabiliteringsforløb.

 

De virtuelle rum afspejler dagligdagsmiljøer

Samarbejdet mellem sygehuset og virksomheden har været afgørende forVR Rehabs vellykkede produkt, og her har virksomhedens fokus på kunders kunder været en forudsætning.

Forstå servicens værdi for din kunde

I forlængelse af VR-Rehabs samarbejde med Sydvestjysk Sygehus har Teknologisk Institut hjulpet virksomheden med at udvikle deres serviceforretning. Det er sket gennem samarbejde med Innovationsnetværk Service Platform, som arbejder med serviceinnovation, og har fokus på værdikæder og services betydning for kunden.

- Vi adskiller os fra vores konkurrenter ved at have et produkt af høj kvalitet og med services, vores konkurrenter ikke kan tilbyde. Men det betyder samtidig, at vores løsning er dyrere end vores konkurrenters. Vi havde brug for hjælp til at få konkretiseret vores services, få gjort dem mere salgbare over for vores kunder, og tydeliggøre fordelene i at betale dét mere for vores services, siger direktør og co-partner Daniel Christensen, VR Rehab.

Teknologisk Institut stillede sine specialister til rådighed ved en fokuseret Innovationsdag for VR Rehab, hvor virksomheden fik direkte 1-1 sparring på udvikling af sin serviceforretning.

På Innovationsdagen udviklede man i fællesskab tre servicepakker, som kunderne kan vælge imellem. Servicepakkerne er med til at visualisere for kunden, hvilke services de får, og giver kunden mulighed for at vælge services fra eller til. Derudover blev der udviklet en række nye services baseret på dataopsamling – en dataopsamling, som VR Rehab allerede foretager, men som nu også bliver anvendt til at skabe værdi for kunderne – som kan hjælpe VR Rehab med at yde en bedre service for sine kunder, og samtidig gør det muligt for kommuner og regioner at give en bedre behandling til borgere og patienter.


Medarbejdere og borgere skal være en del af udviklingsarbejdet for at skabe brugbare produkter

- Forløbet i Service Platform har været utroligt konkret og brugbart for os. Vi har fået gode input til nye services, vi på ingen måde havde overvejet, på trods af de bygger naturligt videre på de styrker, vi har i forhold til vores konkurrenter. Vi har fået systematiseret vores nuværende services, så de fremstår tydeligere, både for os og for vores kunder.

- Vi har store forhåbninger om, at det vil øge vores salg, siger direktør og co-partner, Daniel Christensen, VR Rehab.

VR-Rehab kan inspirere andre spillere i industrien

- Som det er tilfældet med VR Rehab og andre virksomheder inden for sundhedssektoren, er kommuner og regioner aftagere af produkter, som fx forbedrer arbejdsmiljøet for personalet eller som gør det muligt at yde en bedre service eller behandling for borgere og patienter, siger Katarina Deylami og tilføjer:

- Og hvis ikke virksomhederne inddrager medarbejdere og borgere i udviklingen, så ender de ud med produkter eller services, som ikke passer ind i organisationen, og som der slet ikke er behov for. Det kan industrien lære af.

Katarina Deylami understreger, at selv om det inden for sundhedssektoren er sat lidt på spidsen over for industrien, så er principperne generelle:

- Fx kan en produktionsvirksomhed ikke udvikle nye services baseret på dataopsamling, uden at vide hvad deres kunder har behov for, og hvordan de kan hjælpe deres kunder med at yde en bedre service over for deres kunder. Ved at etablere et samarbejde i hele værdikæden sikrer virksomhederne at de rammer plet, og ikke bare bruger en masse ressourcer på noget, som kunden ikke gider at købe.

VirKit er VR Rehaps første VR-app for rehabilitering

Appen indeholder et hjemmelignende miljø, hvor brugeren skal udføre daglige aktiviteter med det formål at træne både fysiske og kognitive kompetencer.

 

 

 

Scroll to Top