IIH Nordic: Et resultathus for markedsføring, effektmåling og optimering af hjemmesider

IIH Nordic: Et resultathus for markedsføring, effektmåling og optimering af hjemmesider

IIH Nordic er et resultathus inden for online markedsføring, med fokus på kvaliteten af banner-klik frem for kvantitet, når de løser opgaver for deres kunder. Deres resultatorienterede filosofi betyder at intern sparring og medarbejderindsigt i alle forretningsfelter er en naturlig del af hverdagen, og IIH Nordic har succes med deres internationaliseringsstrategi i Norden. Virksomheden har dermed nået et niveau, hvor næste ambition er at ekspandere videre ud fra Norden og ind i resten af Europa, og da internationalisering kræver både tid, ressourcer og prioritering, har IIH Nordic som et skridt på vejen deltaget i internationaliseringsforløbet GrowBiz.

SEO der virker

IIH Nordic har siden etableringen i 2005 været en markant spiller på onlinemarkedet inden for markedsføring, effektmåling og optimering af hjemmesider.

Vores filosofi er klar og enkel: vi fokuserer på det, der virker! Den store trend peger for tiden mod SEO og optimering, fordi folk kan se, at det bliver svært at markedsføre sig til meget mere trafik på nettet, uden at du kommer over i en situation, hvor du kommer til at bruge flere penge, end kunden genererer. To af de steder, hvor du kan få mere ud af dit marketingbudget i dag, er SEO og ved at gøre din hjemmeside bedre, forklarer Senior Partner i IIH Nordic, Steen Rasmussen.

Tværfaglige kompetencer og erfaring giver tyngde

IIH Nordic er også en ledende udbyder af kurser og undervisning inden for onlinemarkedet, hvilket både skaber intern og ekstern værdi. Ud over at styrke forholdet til kunder og opbygge relationer, er det med til at sikre, at medarbejderne altid er opdateret på deres eget felt, og at de uddannes tværfagligt.

Vi har det princip, at vores medarbejdere skal være T-formede – de må gerne være specialister inden for fx søgemaskiner eller AdWords, men de skal også forstå de andre discipliner for at kunne give den bedst mulige rådgivning.

Fordelen i at favne bredt, sammenholdt med de mange års erfaring, giver IIH Nordic en klar konkurrencefordel på både det danske og internationale marked. Ifølge Steen Rasmussen er IIH Nordics primære konkurrenceparametre bredde og brandværdi:

Fordi vi dækker så mange felter, har vi mange konkurrenter inden for nogle af felterne, men vi har ikke mange reelle konkurrenter, der står på felterne ligesom os. At vi er blevet et brand er noget, der er kommet snigende, vi har ikke haft nogen intention om det, men det er vokset ud af kompetencer og præstationer, og det er vi meget taknemmelige for.

At internationalisere eller ikke at internationalisere?

Internationalisering kræver motivation og ressourcer, og det faktum at det danske marked for online marketing i øjeblikket er stærkt voksende er, ifølge Steen Rasmussen, blandt de største barrierer for at søge nye markeder.

Når man står som en etableret spiller inden for et område i vækst, så giver det noget naturlig energi og motivation. Problemet med internationalisering er, at det kan flytte fokus. Man kan spørge sig selv om, hvorfor man skal gå ud og søge nye markeder, når kunderne selv ringer på døren.

Med kontorer i både Danmark, Sverige og Norge har IIH Nordic allerede erfaring med internationale aktiviteter, hvor de tilbyder online services på tværs af landegrænser. Men grundet virksomhedens vækst, begynder de nu at komme i dialog med kunder, som kræver en endnu mere international profil, og den efterspørgsel har ledt til en større international orientering.

Internationalisering med minimal risiko

IIH Nordics internationaliseringsstrategi bygger på konceptet internationalisering light, hvor marginale driftsomkostninger sikrer minimal risiko. Formålet med at bevæge sig ind på et nyt marked er derfor i første omgang at få indsigt i og kendskab til markedet:

Vores motiv for internationalisering er ikke at gå ind på et fremmed marked for at konkurrere med de ”lokale” spillere på markedet, men for at tilbyde markedets virksomheder noget andet. Qua vores tilstedeværelse på det nye marked, kan vi så modsat løbende hjælpe vores skandinaviske kunder ind på det nye marked.

Growbiz forpligter til internationalisering

Som led i internationaliseringsstrategien valgte IIH Nordic at deltage i internationaliseringsprojektet GrowBiz. Målet med GrowBiz var at få gennemtænkt en skalerbar model til det tyske marked, som IIH Nordic kan gentage i fremtiden og bruge til at komme ind på andre markeder. Spørger man Steen Rasmussen, er han ikke i tvivl om, hvad IIH Nordic har fået ud af forløbet:

Grunden til, at man ikke selv kommer videre med internationalisering, er mangel på tid. Der er så mange, der allerede vil have din opmærksomhed – derfor er det godt at kunne forpligte sig til et forløb som GrowBiz. Internationalisering er én af de ting, der er vigtige, men ikke haster, og så ligger den der som én af de ting, man bør gøre noget ved, men i morgen. Så det er en måde at købe forpligtelsen på.

Læs hele artiklen om IIH Nordic her.

IIH Nordic har, sammen med 28 andre IT-virksomheder, været med i internationaliseringprojektet GrowBiz  – Knowledge to Scale, som bl.a. Innovationsnetværk Service Platform er partner i. 

 

Scroll to Top