Intelligent hospitalsseng skaber merværdi for hospitaler med nye digitale services

Intelligent hospitalsseng skaber merværdi for hospitaler med nye digitale services

Integreret samarbejde mellem sengeproducent, kunde og leverandør fører til nye digitale service

Under overskriften ”Samarbejde skaber merværdi” mødtes servicechefer fra industrien endnu en gang i juni, for at styrke udviklingen af deres serviceforretning. Dette møde indgik i et længerevarende udviklingsforløb under Service Platform, "Serviceinnovation 2020", som sætter fokus på ledelse og værktøjer til udvikling af virksomhedernes serviceforretning.

Udvikling af digitale serviceløsninger igennem udnyttelse af egen data udgjorde et væsentligt punkt på dagen, hvor virksomhederne bl.a. blev præsenteret for en case, som viser hvordan et stærkt partnerskab mellem udstyrsproducent og sensor/software leverandør kan skabe større fleksibilitet og mindsker sub-optimering.

Casen fortæller historien om K.R. Hospitalsudstyr, som ønskede at udvide deres salg til hospitaler, fra udelukkende at være hospitalsudstyr til ligeledes at indeholde service baseret på dataopsamling fra virksomhedens nyudviklede intelligente seng. Læs nedenfor hvordan K.R. Hospitalsudstyr ved hjælp af samarbejde med softwarevirksomheden Develco, Regionshospitalet Randers og Teknologisk Institut, har fået kortlagt behov for data i forhold til udviklingen af relevante services for hospitalet.

Hvad efterspørger hospitalerne i fremtiden?

K.R. Hospitalsudstyr udvikler, producerer og sælger hospitalssenge og plejesenge til hospitaler, plejecentre og private hjem i hele verden. Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1970 og videreudvikler løbende deres produkter i tæt samarbejde med både kunder og brugere i fælles projekter – gerne Offentlige Private Innovationssamarbejder (OPI).

Af et OPI-projekt udspringer virksomhedens nyeste intelligente seng; OPUS 5, som blandt andet adskiller sig fra andre hospitals- og plejesenge ved at have en udstigningsfunktion i fodenden, sidekipfunktion og en særlig spisestilling.

Med forløbet i regi af Service Platform ønskede K.R. Hospitalsudstyr at undersøge mulighederne for udviklingen af en service til hospitalerne baseret på dataopsamling på OPUS 5. Forløbet skulle være med til at klarlægge, hvad hospitalernes behov for dataopsamling er, og dermed hvilken service K.R Hospitalsudstyr i fremtiden vil kunne sælge til hospitalerne.

Udvikling af ny service baseret på kundernes reelle behov

Projektet har givet K.R. Hospitalsudstyr et indgående kendskab til den udvalgte kundes behov for dataopsamling, har hjulpet dem til konkretisering af dataopsamlingen og den omkringliggende service og til udformningen at et salgsargument over for hospitalerne. Projektet har både været med til at sikre, at servicen er udviklet baseret på kundernes reelle behov, men også at servicen er skræddersyet til OPUS 5 og differentierer sig fra hvad der eksisterer på markedet i dag.

I projektet blev der udviklet en mock-up af en sensor-kit løsning, som første skridt på vejen mod udviklingen af et reelt ad-on produkt til OPUS5, som virksomhedens service skal bygges op omkring.

K.R. Hospitalsudstyr er med dette projekt kommet et stort skridt i den rigtige retning, og har via samarbejde med kunden sikret sig, at de har truffet de rigtige valg på et solidt grundlag.

 ”Vi har lært noget om vores kunder, som vi ikke vidste i forvejen”, fortæller Administrerende Direktør, Liv-Janne Fiksdal Hansen, K.R. Hospitalsudstyr

De rigtige samarbejder letter processen

Forløbet i regi af Service Platform har bestået af et samarbejde mellem følgende parter:

  • Teknologisk Institut som projektleder
  • Service Platform som faglig partner
  • Regionshospitalet Randers som slutbruger
  • Develco som ekstern leverandør af sensor og software
  • K.R. Hospitalsudstyr som producent og leverandør af OPUS 

Samarbejdet har taget form som et udviklingsprojekt, hvor målet har været at nå frem til en mock-up af et sensor-kit som add-on til OPUS 5. Projektet har været med til at konkretisere, hvad dette sensor-kit skulle opsamle af data.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan samarbejde og inddragelse af kunder er en nødvendighed for udviklingen af servicekonceptet. Ligeledes at konkret samarbejde med en ekstern leverandør letter processen.

  • Leverandøren Develco har leveret sensor og software til præsentation af data
  • Regionshospitalet Randers har stillet medarbejdere til rådighed til interviews for identifikation af behov
  • K.R. Hospitalsudstyr har leveret OPUS 5
  • Teknologisk Institut har ageret projektleder, faciliteret møder, lavet brugerstudier og identificeret service blueprints (kontaktflader med kunderne) for K.R. Hospitalsudstyr. Ligeledes ydet rådgivning i forbindelse med udvikling af den nye service.

Resultatet af projektet er, at Develco og K.R. Hospitalsudstyr selv tager de videre skridt mod etableringen af en fælles service til K.R. Hospitalsudstyrs kunder. Den opsamlede data skal ydermere kunne bruges som et internt værktøj til K.R. Hospitalsudstyrs medarbejdere i forbindelse med virksomhedens testforløb ude hos kunderne.

Se video om OPUS 5

Innovationsværktøjer, tilgange og metoder

Forud for udviklingen af den nye service, har det været nødvendigt at foretage et brugerstudie for at identificere kundernes reelle behov. Her har Teknologisk Institut foretaget en række interviews med medarbejdere fra Regionshospitalet i Randers og suppleret med observationsstudier. Af dette udsprang en række behov, som K.R. Hospitalsudstyr kunne vælge at adressere på forskellige måder.

Teknologisk Institut har herefter sammenholdt K.R. Hospitalsudstyrs nye sensor-kit med eksisterende løsninger – herunder hospitalets eksisterende logistiksystem. Her viste det sig, at hospitalets eksisterende logistiksystem med tilkobling af en sensor vil kunne løse en lang række af hospitalets behov. Af dette udsprang derfor også, hvilke behov K.R. Hospitalsudstyr med deres sensor-kit skal kunne løse, for at differentiere sig fra konkurrenterne.

Teknologisk Institut har yderligere interviewet relevante medarbejdere i K.R. Hospitalsudstyr for at identificere virksomhedens kontaktflader med kunderne. Dette for at belyse, hvor i kommunikationen med kunderne, at det nye sensor-kit og tilhørende services vil kunne skabe værdi. Netop dette var med til at konkretisere, at den nye løsning også kan bruges som et internt værktøj i virksomheden, og derigennem skabe værdi for kunden.

Metoden har sikret, at K.R Hospitalsudstyr først og fremmest kan tilbyde en service, som løser et reelt behov, men også at de kan tilbyde en service som i høj grad udfordrer konkurrenternes løsninger.

Havde vi ikke anvendt disse metoder og tilgange, kunne K.R. Hospitalsudstyr i værste fald have givet sig i kast med udviklingen af noget, der allerede eksisterer eller som hospitalet ikke så værdi i”, fortæller Katarina Deylami, konsulent, Teknologisk Institut.

Projektet løb fra december 2016 til juni 2017.

Mere om projektets partnere

For mere information om projektets partnere, se nedenstående links:

Mere information om casen

For mere information om casen, kontakt:

Henrik Blach, Service Platform, Service i industri og handel: hrb@force.dk eller 2269 7510

Katarina Deylami, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, kade@teknologisk.dk eller 7220 2887.

Mere om Serviceinnovation 2020

Læs mere om Serviceinnovation 2020 forløbet

 

 

                          

          

Scroll to Top