Servicemanifest giver konkurrencefordel hos Holm tømrer- og snedkerfirma A/S

Servicemanifest giver konkurrencefordel hos Holm tømrer- og snedkerfirma A/S

Hele byggebranchen trænger til at blive lidt mere nytænkende, og til at synes, at det er vigtigt at skabe noget ordentligt samarbejde og rettidig omhu. Kunden er kun ét aspekt i dagligdagen. En anden ting er, at vi bør blive bedre til at synes, at oprydning og service er vigtigt, når vi skal samarbejde med eksempelvis leverandører, mener Peter Holm fra Holm tømrer- og snedkerfirma A/S. Derfor lavede han et servicemanifest.

Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S er en virksomhed med mere end halvtreds års erfaring med renovering og vedligeholdelse af både privat- og erhvervsejendomme. Ud over et stort fokus på kvalitet og effektivitet, er god service et grundelement i virksomhedens forretningsmodel, og et højt serviceniveau over for kunderne bliver i høj grad betragtet som en del af det leverede produkt. De ansatte i virksomheden bliver derfor løbende uddannet i kundehåndtering, samt hvordan man identificerer og imødekommer forskellige mennesketyper.

Servicemanifest giver konkurrencefordel

Udover at Peter Holms svende er dygtige til at spørge ind til service når de er ude hos kunder, er de også opmærksomme på at holde øjne og ører åbne i forhold til konkurrenters håndtering og udvikling af service. Det har manifesteret ”den fuldendte gode oplevelse”, som et af de vigtigste punkter på service-dagsordenen.

Peter Holm understreger, hvor vigtig den fuldendte service er ved at trække en parallel til dagligvareindkøb. Går man eksempelvis ned og handler i et supermarked, kan man blive mødt af et bredt og friskt varesortiment og søde og smilende butiksmedhjælpere. Man har en god oplevelse under hele indkøbsturen, indtil man ved kassen bliver mødt af en sur kasseekspedient, som smider varerne ned af båndet og kaster plasticposen efter. Ejer og tømrermester, Peter Holm, uddyber:

Alt dét de andre bygger op på vejen kan ødelægges af én medarbejder, som giver en dårlig oplevelse, fordi service ikke er vigtig for - eller i fokus hos - vedkommende. I dagligdagen møder vi som håndværkere en masse forskellige mennesker og typer, og vi er der for at betjene kunden og sikre en god oplevelse.

Information er en service som får folk til at vende tilbage

Service opfattes og vægtes meget forskelligt fra person til person, men der er ingen tvivl om, at god service er med til at skabe gode relationer og dermed også medvirker til, at et firma bliver hyret næste gang der er brug for et stykke arbejde. Hos Holm A/S sørger de derfor for at være så gode som muligt til at fortælle, hvor langt de er nået og hvornår de er færdige med arbejdet.

Det er meget individuelt hvad folk forbinder med service. Vi skal som firma ånde og udleve service. Vi prøver at lægge meget vægt på, at være gode til at informere, og det er noget som håndværkere generelt ikke er så gode til, da håndværkere ikke får nogen viden om, eller træning i, informationsservice gennem deres uddannelse.

Tag hensyn og giv en fuldendt god oplevelse

Ifølge Peter Holm, hænger resultatet af en god idé tæt sammen med den service der omslutter leveringen og udførelsen af idéen. Til trods for dette, er de omkringliggende forhold ofte en overset faktor i byggebranchen.

Den gode idé man vil sælge til en kunde, skal også munde ud i en god oplevelse. Det nytter ikke noget, at man foreslår en solvarmeløsning – som er den gode idé – og at håndværkeren så, når arbejdet skal udføres, tramper hen over taget og ikke tager hensyn til omgivelserne og den del af huset, som ikke indgår i arbejdsopgaven – så går den gode oplevelse i innovationen tabt!

Evalueringen bagefter er derfor også vigtig for at finde ud af, hvad der kan gøres anderledes og bedre fremover. Erfaring og observationer fra Holms ansatte peger på, at ordentlighed er en vigtig parameter for kunderne. Ifølge Peter Holm er det noget, der gør sig gældende for de fleste håndværkere.

Hele byggebranchen trænger til at blive lidt mere nytænkende, og til at synes, at det er vigtigt at skabe noget ordentligt samarbejde og rettidig omhu. Kunden er kun ét aspekt i dagligdagen. En anden ting er, at vi bør blive bedre til at synes, at oprydning og service er vigtigt, når vi skal samarbejde med eksempelvis leverandører.

Læs hele artiklen om Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S her.

Scroll to Top