Smedevirksomhed hjælper demente med sensorteknologi

Smedevirksomhed hjælper demente med sensorteknologi

Meyland-Smiths samarbejde med Service Platform og Teknologisk Institut har gjort det muligt for den gamle smedevirksomhed at re-positionere sig både teknologisk og forretningsmæssigt. Virksomheden satser på at udvikle og fremstille intelligente produkter baseret på sensorbaseret dataopsamling.

Meyland-Smith er en ældre smedevirksomhed grundlagt i 1901. Virksomheden fremstiller og sælger blandt andet mobilitetshjælpemidler og andre specialprodukter til ældre og handicappede. Men Meyland-Smith har en ambition om at følge med tiden ved at re-positionere den gamle smedevirksomhed både teknologisk og forretningsmæssigt til at udvikle og fremstille intelligente produkter baseret på sensorbaseret dataopsamling. Udviklingsforløbet sammen med Service Platform var første skridt i den retning.

Pludseligt i et innovativt miljø

Meyland-Smiths ambition er at udvikle markedet for mobilitetshjælpemidler med nye produkter. Udenlandske producenter konkurrerer på pris og design, og det vil Meyland-Smith udfordre med ny funktionalitet og brugerdrevet videreudvikling. Eller som Palle Lind Jensen, direktør, Meyland-smith   siger det:

Andre virksomheder, der udvikler samme type produkter, er udelukkende udenlandske. De konkurrerer på pris og design, og tilbyder billige løsninger. Vi vil udvikle løsninger, som konkurrerer på funktionalitet, og som kan langt mere end eksisterende produkter. Vi vil skabe højteknologiske løsninger, som andre lande ikke kan hamle op med, så vi kan fastholde produktionen i Danmark. Når vi kobler os op med Teknologisk Institut og Service Platform, er vi pludseligt i et teknologisk og innovativt miljø, hvor vi kan få hjælp fra eksperter, og få en indgang til at få testet vores prototyper i praksis.

Konkret viden og køreklart koncept

Samarbejdet stod på mellem april og oktober 2017, og kom i stand på det rigtige tidspunkt i forhold til Meyland-Smiths målsætninger. Formålet med projektet har været idégenerering og konceptudvikling af virksomhedens første intelligente produkt samt specialiserede services knyttet til produktet. Med Service Platform og eksperter fra Teknologisk Institut har virksomheden fået konkret viden om:

  • målgruppen
  • redskaber til serviceudvikling
  • integration af sensorer
  • udvikling af intelligente produkter

Derudover har Meyland-Smith fået rådgivning om eksterne fonde og puljer til fremtidig finansiering af produktet.

Igennem forløbet har Meyland-Smith udviklet et køreklart koncept for virksomhedens første intelligente produkt. Løsningen er baseret på sensorbaseret dataopsamling og tilpassede algoritmer, der gør løsningen intelligent. Afsættet er de data, som sensorteknologien samler op om brugernes adfærd. Eksempelvis når hjælpemidler på plejecentre er udviklet og udstyret med sensorer, der registrerer ændringer i brugerens aktiviteter – og som efterfølgende kan omsætte disse aktiviteter til brugbare data og praktisk viden. Konceptet kan på den måde bidrage til at udvikle et værdifuldt velfærdsteknologisk produkt samt skabe en bedre dagligdag for eksempelvis ældre og borgere med demens.

Meywalk 4 er et af Meyland-Smiths eksisterende produkter. Gangvognen adskiller sig fra lignende produkter på markedet ved at være udstyret med fjedre, som stimulerer brugerens gangmønster.
Meywalk 4 er en af Meyland-Smiths eksisterende gangvogne. Vognen adskiller
sig fra lignende produkter på markedet ved at være udstyret med fjedre, som
stimulerer brugerens gangmønster.

Innovationsværktøjer, tilgange og metoder

Projektet bygger på tidligere brugerstudier gennemført af Teknologisk Institut. Resultaterne her fra har bidraget til specificeringen af brugerbehov til virksomhedens nye løsninger. At kende brugernes behov er afgørende for idégenerering og konceptudvikling, hvis man ønsker at udvikle produkter og teknologi, som er rettet mod brugernes dagligdag og aktivitet.

Projektet bestod af arbejdsmøder og workshops, hvor eksperter fra Teknologisk Institut sammen med Meyland-Smiths produktionsansvarlige og virksomhedens ansvarlige for eksportsalg idegenererede, skitserede og beskrev de forestående udviklingsforløb.

Lidt baggrund

Langt størstedelen af produktionen, som finder sted i Hjørring, bliver solgt på eksportmarkeder over hele verden. Virksomhedens kunder er private brugere og institutioner eksempelvis plejecentre, specialhjem for fysisk handicappede og genoptræningscentre.

Meyland-Smiths salg til institutioner foregår i Danmark og andre lande gennem offentlige indkøb og/eller tilskud.

 

Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Katarina Deylami, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

E-mail: kade@teknologisk.dk

Telefon: 72202887

Læs mere om Meyland-Smith på www.meyland-smith.dk

Scroll to Top