Utopian City_Scape: 3D teknologi bringer byggeprojekter ned i øjenhøjde

Utopian City_Scape: 3D teknologi bringer byggeprojekter ned i øjenhøjde

Det kan være svært at forestille sig, hvordan en opførelse af en ny bygning, eller et re-design af et byrum, vil påvirke et områdets æstetik, udsigten fra andre bygninger og skyggefald. Men sådan behøver det ikke at være. Utopian City_Scape har med deres platform RealSite skabt et værktøj, som tager bygningsdesign og arkitektur ned i øjenhøjde via digitale 3D modeller og landskaber.

RealSite er en platform, som kan bruges til at udvikle og fremvise 3D-modeller over arkitektur og byggeprojekter. Ofte tager planlægningen af byggeprojekter udgangspunkt i 2D-tegninger, men det kan være svært og tidskrævende at kommunikere og skabe forståelse for de mange detaljer i projektet blandt alle involverede parter. Grundlægger og CEO, Jacob Østergaard forklarer:

Normalt bruges 70% af tiden på at diskutere, om man forstår hinandens tegninger. Med 3D-modeller forstår man øjeblikkeligt, hvordan projektet kommer til at se ud.

Beslutningsoptimering i 3D

Og 3D-modellerne afspejler virkeligheden meget præcist. Man kan bevæge sig rundt i 3D-modellen nøjagtigt som i et computerspil. Det er endda muligt, at indstille og ændre dato og tidspunkt på dagen, for at se hvordan skyggerne vil falde året rundt. Modellen kan også bruges til mere specifikke opgaver som at evaluere en tagkonstruktion. Designfunktionerne gør det lettere at diskutere rammerne for projekter på lige fod mellem alle aktører:

- Man kan præcisere et projekt for de arkitekter og/eller politikere, der skal tage beslutningerne om, hvordan rammerne skal være. I stedet for at diskutere ud fra lokalplansbestemmelser, kan RealSite bruges til at give et realistisk visuelt billede af, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre. Og det fører til beslutningsoptimering.

Mindre kommunikation – Mere Overblik

Ved at centralisere et projekt på en online platform, kan man nedbringe mængden af kommunikation mellem de involverede parter.

– Normalt er der rigtig mange aktører på projekter, og af frygt for at træffe beslutninger udenom andre sender man ofte alle småændringer videre pr. mail til alle parter. Det giver en øget risiko for at miste overblikket og overse vigtige ændringer. I stedet kan man centralisere al kommunikation via arbejdsrummet, som fungerer som en fælles log, hvor man kan ændre og kommentere i plenum, og hvor alle relevante parter har adgang til al information, forklarer Jacob Østergaard.

Læs mere om Utopian City_Scape i artiklerne 3D-teknologi bringer byggeprojekter ned i øjenhøjde og Udlandet banker på hos Utopian City_Scape

 

 

 

 

Scroll to Top