Om Service Platform

HVAD ER SERVICE PLATFORM

Service Platform fremmer serviceinnovation og vækst i danske virksomheder

Vi er et landsdækkende netværk for samarbejde mellem virksomheder og forskere. Vores aktiviteter giver virksomheder adgang til de nyeste landvindinger inden for serviceinnovation. Målet er at skabe vækst og beskæftigelse i danske virksomheders serviceforretning. Service Platform har eksisteret siden 2011, har 1100 medlemmer. Vi er medlem af den danske klynge og netværksorganisation Cluster Excellence Denmark og har opnået et Silver Label hos European Cluster Excellence Management.

 

Innovationsnetværk Service Platform er et af i alt 22 nationale innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi er brobyggere mellem virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner. Formålet er at styrke danske virksomheders innovations- og konkurrenceevne. Læs mere om innovationsnetværk på ministeriets hjemmeside

Alle med interesse for serviceinnovation kan blive medlem af Innovationsnetværk Service Platform og få:

  • Gratis deltagelse på de fleste netværksarrangementer
  • Adgang til netværkets  online faciliteter
  • Abonnement på netværkets nyhedsbrev
  • Invitation til særarrangementer

Meld dig ind i Innovationsnetværk Service Platform her 

Medlemskabet er gratis.

Service Platform drives af 15 kernepartnerne fra universiteter, erhvervsakademier, GTS-institutter og videnmiljøer. Konsortiets parter har alle stor viden om og erfaring med service og serviceinnovation. De er bredt funderet inden for forsknings- og videnmiljøer, erhvervslivet og dækker geografisk bredt. Sekretariatet for Service Platform drives af tænketanken DEA og Alexandra Instituttet A/S og har kontorer i både København og Århus.

Sammensætningen af Service Platforms styregruppe

VORES FOKUSOMRÅDER

Digtalisering
80%
Internationalisering
30%
Servitization
50%
Netværk
40%
1080
Medlemmer
98
Netværksrrangementer
117
Nyhedsbreve
18
Projekter

Mød os


Mød folkene bag Innovationsnetværk Service Platform

Tine Aage | Netværksleder

Tine er netværksleder for Innovationsnetværk Service Platform

Rikke Wetterstrøm | Netværkskoordinator

Rikke er netværkskoordinator og leder den århusianske del af sekretariatet

Laura Møller | Platformleder: Videnservice

Laura er netværkskoordinator med base i Aarhus

Henrik Blach | Platformleder: Service i Industri og handel

Innovationskonsulent, FORCE Technology

Carsten Christiansen | Platformleder: Manuelle servicefag

Carsten er Seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Heidi Svane Pedersen | Platformleder: Service i digital detail

Projektleder, innovation og detail, Lifestyle & Design Cluster

Jakob Espersen | Kommunikationskonsulent

Jakob er kommunikationskonsulent i Innovationsnetværk Service Platform.

Medlemmer


Dette er nogle af vores medlemmer:

Hvad kan vi gøre for dig?


Få mere af vide om serviceinnovation inden for dit felt

Manuelle servicefag

Digitalisering af processer, international konkurrence på hjemmemarkedet, kvalitet i kundemødet, specialisering af serviceydelsen

Service i digital detail

Digital innovation og servicetendenser i detail - i fysisk butik og online, digitale kunderelationer, internationalisering af online handel

Service i industri og handel

Strategiudvikling i service og eftersalg, Hybride forretningsmodeller, servitization, B2B kundeindsigt, innovation i serviceorganisationen.

 

Videnservice

Skalering af ydelser, eksport af rådgivning og service, strategiske partnerskaber, adgang til nye markeder og brancher, IT-drevne servicekoncepter.

Scroll to Top